Om Fotboll

Om Fotboll

Det har spelats fotboll i Enebybergs IF sedan 1914. Det finns lag i 7-års och lekis, 5-manna, 7-manna och 11-manna.

Mål och Riktlinjer EIF Fotboll

Allmänt
Mål  och riktlinjer skall styra fotbollen, såväl mot resultat som social  framgång. Det är viktigt att framhålla bägge dimensionerna – att  fotbollen skall vara rolig men att man samtidigt skall försöka vinna.  EIF skall finnas i vars och ens hjärta samt vara en viktig del av  ledarnas, men framför allt ungdomarnas, liv.

Fotbollssektionen  skall arbeta som en gemensam enhet med samarbete mellan olika åldrar  och kön. Det är viktigt att alla är med och skapar den speciella  EIF-andan, som innebär att man ställer upp för varandra och för  Enebybergs IF som förening.

Alla  som önskar skall kunna spela fotboll så långt upp i åldrarna som  möjligt. Rekrytering av spelare sker genom att alla som söker sig till  föreningen skall vara välkomna. Verksamheten skall på alla områden  erbjuda sådan hög kvalitet att Enebybergs Fotboll blir attraktiv. Genom  information till ungdomar och familjer i närområdet sprids kunskap om  föreningens verksamhet.

EIF-andan
Enebybergs  IF förespråkar en drogfri idrott. Rökning, alkohol och narkotika är  droger som föreningen tar avstånd ifrån i alla idrottssammanhang.

Vid  matcher och turneringar har vi alltid enhetlig matchdräkt. Från och med  11-manna skall spelare vid match och turnering bära enhetlig overall,  vilket betonar vår seriösa profil utåt och inåt. Vi ser alltid till att  alla inom laget håller ihop, vilket är extra viktigt vid turneringar.

Inom EIF är “Fair Play” ett begrepp och utgör en ledstjärna för vårt uppträdande – både på och utanför planen

Vi  hälsar alltid motståndare välkomna och ser till att hjälpa dem  tillrätta med omklädningsrum och andra praktiska detaljer. Alla gäster  skall känna sig välkomna till IP och tycka det är roligt att spela på  Enebybergs  IP.

Inom  EIF uppmuntrar vi domarna. I lägre åldersklasser är det ofta fråga om  yngre och oerfarna ungdomar, som behöver stöd från tränare och ledare.

Föräldrar  är alltid välkomna till matcherna för att, på ett positivt sätt, heja  fram laget. För att inte störa tränare och spelare bör föräldrarna  undvika att stå tillsammans med laget.

 
Lag och spelare
En målsättning är att fotbollen varje år skall ha följande lag:

2-4  ungdomslag per årskull från 7 år
2-3  ungdomslag per årskull från 9 år
1-2  ungdomslag per årskull från 13 år
1     representationslag Dam A-lag
1     representationslag  Herr  A-lag
1     reservlag Herr B-lag

För  att kunna tillgodose såväl bredd- som talangverksamhet skall spel och  träning inom 7- och 11-manna organiseras enligt följande:

Från  och med säsongen då spelare fyller 12 år skall integrering (träning och  spel tillsammans) med åldersgruppen närmast över den egna regelmässigt  genomföras för att 11-mannafotbollen alltid skall kunna ha bredd- och  ambitionslag på alla nivåer under tiden i 11-manna (13-18 år).  Integreringen  genomförs i samförstånd mellan berörda tränare, lagledare och styrelse  och en plan för detta utarbetas årligen av klubbens huvudtränare.  Planen skall formellt godkännas av styrelsen och vara implementerad hos  berörda tränare och lagledare.

Till seriespel i S:t Erikscupen anmäler klubben lag enligt följande:

P 12 minst två lag
P 13 ett lag
P 14 två lag
P 15 ett lag
P 16 två lag
P 17 ett lag

När det gäller spel i S:t Erikscupen skall klubbens ambition vara att upprätta samma organisation på flicksidan.

EIF:s  ungdoms- och juniorverksamhet skall bedrivas på sådant sätt att det  skapar förutsättningar för representationslagen att i möjligaste mån  vara självförsörjande med egna produkter, dvs till största delen bestå av spelare som funnits i föreningen ett antal år. Spelare som vill utvecklas skall kunna göra detta utan att behöva gå till en annan förening och därför måste våra A-lag vara attraktiva ur fotbollsmässig synvinkel.

För  att på bästa sätt kunna infria målsättningen med egna produkter i  representationslagen skall EIF:s fotboll sträva efter spel i S:t  Erikscupens högsta serie i de äldsta åldersklasserna på pojk- och/eller  flicksidan. (ÅM 05)

För  att kunna behålla attraktionskraften bland föreningens fotbollspelare  bör representationslagen spela i division 4 eller högre och division 5  eller högre på  dam-  respektive herrsidan. I valet mellan en riskfylld satsning på hög nivå  eller en återhållsam verksamhet under kontroll, prioriteras alltid det  senare.

Aktiviteter
Varje  år genomförs Fotbollens Dag, där sektionens verksamhet visas upp.  Syftet är bland annat att skapa intresse för spelare och ledare att  tillhöra EIF som fotbollsförening. Deltagande på Fotbollens Dag är  obligatoriskt för alla lag från seniorlag till yngsta ungdomslag.

Av såväl sportsliga som ekonomiska skäl bör varje lag upp t.o.m 12 år genomföra minst en egen EIF-cup per år.

Turneringsdeltagande och träningsläger bör regelmässigt genomförs enligt nedanstående riktlinjer:

11-12 åringar regional turnering inom tio mil från Enebyberg
13-14 åringar nationell turnering inom tio mil från Enebyberg
15-16 åringar nationell turnering typ Gothia, Örebrocupen
17-18 åringar   internationell storturnering

10-14 åringar  träningsläger på Enebybergs IP
15-16 åringar försäsongsläger över ett veckoslut med träningsmatch
17-18 åringar försäsongsläger i fyra dagar med två träningsmatcher
seniorer  försäsongsläger i fyra dagar med två träningsmatcher

Varje lag skall ha möjlighet att träna inomhus under vintersäsongen.

Domare
Föreningen  anordnar varje år domarkurs/er tillsammans med andra klubbar och/eller  i egen regi. Antalet domare skall vara tillräckligt för att tillmötesgå  klubbens behov.

Styrelsen tillhandahåller uppgifter om behöriga domare.

Domare till av lagen egna arrangerade cuper anlitas av respektive arrangör.

EIF ordnar årligen domarutbildning för flickor/pojkar från 14 år.

 
Ekonomi / Administration
Aktivitetskort skall föras av varje lag och lämnas in till kansliet.

Plantider utdelas av kansliet efter förberedande möte mellan föreningens tränare

Utöver  den basverksamhet som genom dessa ‘Mål och riktlinjer’ garanteras  föreningens samtliga lag ansvarar varje lag för sin egen ekonomi. 

 
Föräldragrupp
En grupp/ålderklass och en grupp för flickor respektive pojkar

Syftet  med en föräldragrupp är att man tillsammans med ledare och spelare  gemensamt skall driva verksamheten mot bl.a. rätt mål och inriktning.

Grupperna genomför punktintsatser såsom matchtransporter, tröjtvätt m.m.

Grupperna deltager i kringaktiviteter såsom cuper, säsongsavslutningar m.m.

 
Ledare
Lagansvariga skall genomgå grundkurs och senare lämplig utbildning efter behov. Varje vår arrangerar klubben kurs för lagledare

Samtliga ledare och tränare inbjuds till att medverka på sektionsmöten. Närvaro är obligatorisk för någon ansvarig per lag.

Ledare kallar spelare till match på tränarens uppdrag.

 
Spelare
Spelare kommer att erbjudas träning och instruktion från 7 års ålder.

Spelare får användas mellan olika lag efter överenskommelse mellan lagansvariga. Spelare får dock endast spela en match per dag.

Talangfulla spelare, kan efter samråd mellan tränarna spela och träna med äldre ungdomslag.

Spelare skall senast vid 14 års ålder ha erbjudits domarkurs.

När  spelare lämnar ungdomsfotbollen skall han/hon ha erhållit tillräckligt  goda kunskaper om fotbollens grunder och begrepp för att kunna ta  steget in i seniorverksamheten.

Tränare
Tränare  skall vara utbildade enligt utbildningstrappan, dvs genomgå  vidareutbildning varefter kraven ökar, dvs 5-manna (‘Träna och leda små  spelare’), 7-manna (GK, U1) och 11-manna (U2).

För att utnyttja kompetens och sprida kunskap skall tränare samarbeta så långt det går samt medverka på gemensamma tränarmöten.

Tränarna skall känna till och gärna utnyttja det Tränarprogram som EIF tagit fram.

Tränarråd/tränarmöten  med 5-, 7- respektive 11-mannatränarna skall genomföras vid 2-3  tillfällen under vår- såväl som höstsäsongen.

Finns fler än ett lag inom en årskull bör en av tränarna ha huvudansvaret för att dessa ‘Mål och riktlinjer’ efterlevs.

Utrustning
Styrelsen ansvarar för att alla lag har enhetliga matchställ. Dessa är gemensamma för föreningens samtliga lag.

Föreningsoverall och träningsställ bekostas av respektive lag och beställs via föreningsstyrelsens materialansvarige.

Samtliga lag skall dessutom, som minimum, ha följande utrustning:

Boll till alla
Bollpump
Bollnät
Kaptensbindel
Sjukvårdsväska
Vattenflaskor
Västar
Koner